Partiolippukunta Mellilän Menninkäiset ry

Tervetuloa partioon!

Partiolippukunta Mellilän Menninkäiset ry (MeMe) toimii aktiivisesti Loimaan kaupungin Mellilän kylässä.

Toimintamme keskiössä ovat yhdessä tekeminen ja uuden oppiminen, retkeily- ja erätaidot sekä ystävyyden rakentaminen niin paikallisesti kuin yli rajojen. Lippukunnastamme osallistutaan aktiivisen viikkotoiminnan lisäksi niin partioretkille ja -leireille, partiotaitokisoihin ja partioparaateihin kuin myös kursseille ja teemapäiviin. Meillä on myös pienimuotoista jokipartiotoimintaa.


Oletko kiinnostunut toiminnastamme? Haluaisitko kysyä lisää tai lähteä jo mukaan partiotoimintaan?

Voit olla meihin yhteydessä sähköpostilla osoitteeseen mellilan.menninkaiset93(at)gmail.com tai laittaa viestiä Facebook-sivujemme kautta. Myös Instagram-profiilissamme @mellilanmenninkaiset vastaamme tarvittaessa kysymyksiin.

Jäsenyysasioihin vastaa suoraan jäsenrekisterivastaavamme Venla Veijalainen (0400 433 621).


Toimintamme ulottuu vauvasta vaariin - tule mukaan koska tahansa!

Ryhmien kevään 2023 kokoontumiset alkavat viikolla 2!


Perhepartio (0-6 v.)

Perhepartio on alle kouluikäisille lapsille suunnattu partioon tutustuttava partiotoiminnan muoto, johon lapsi voi osallistua oman vanhemman, isovanhemman, kummin tai muun itselleen tutun aikuisen seurassa.

Perhepartio kokoontuu keskimäärin kerran kuussa, yleensä kuun ensimmäisenä sunnuntaina ellei toisin ilmoiteta. Seuraa tarkempaa ilmoittelua somesta ja lippukunnan tapahtumakalenterista.

Perhepartio-ohjaajana toimii Emmi Hongisto (040 7154 186).


Sudenpennut (7-9 v.)

Sudenpennut ovat partio-ohjelman ensimmäisellä virallisella ikäkaudella olevia partiolaisia. Ikäkauden kesto on kolme vuotta ja sen aikana opitaan monia hyödyllisiä taitoja kuten yhteistyötä, reilua kaveruutta, perusensiapua, kädentaitoja, retkeilyn perustaitoja sekä itsensä haastamista ja ylittämistä.

Sudenpentulauma Uljaat pantterit kokoontuu tiistaisin klo 17.30-19 pääsääntöisesti Kololla.

Akeloina toimivat Venla Veijalainen (0400 433 621) ja Tero Mäkelä.

Apuakeloina toimivat Mikko ja Siiri.

Seikkailijat (10-12 v.)

Seikkailijaikäkaudella syvennetään retkeily- ja erätaito-osaamista luonnon tutkimisen ja leikkien kautta. Ikäkauden kesto on noin kaksi vuotta ja siihen sisältyy pieniä johtamistehtävien harjoittelutilanteita kuten leikkien vetämistä ja pienen ryhmän johtamista tilanteen mukaan.

Seikkailijajoukkue Kuuraktorit kokoontuu maanantaisin klo 18-19.30 pääsääntöisesti Kololla.

Sampona toimii Marjo-Riitta Kivistö (040 7550 372).

Apusampoina toimivat Jere ja Jessika.

Tarpojat (12-15 v.)

Tarpojaikäkausi kestää noin kolme vuotta ja sen aikana paitsi pohditaan omaa itseä ja yhteiskuntaa, myös toteutetaan luovuutta sekä syvennetään erä- ja retkeilytaitoja entistä itsenäisemmin.

Tarpojavartio Kirves kokoontuu keskiviikkoisin klo 18-19.30 pääsääntöisesti Kololla.

Tarpojaluotseina toimivat Linda Hämäläinen (040 4154 519) ja Mikko Miikkulainen.

Apuluotsina toimii Jessika.

Samoajat (15-17 v.)

Samoajaikäkausi kestää kolme vuotta ja sen aikana keskitytään itsensä haastamiseen oppimalla johtajuutta ja ryhmätyöskentelytaitoja sekä laajentamalla omaa toiminta-aluetta jo selkeästi oman lippukunnan ulkopuolelle. Samoajat voivat suorittaa ryhmänjohtaja- eli ROK-koulutuksen ja he toimivatkin sen myötä usein jo nuorempien ikäkausiryhmien apujohtajina.

Samoajavartio Huuhkajat kokoontuu noin joka toinen torstai klo 18-19.30 pääsääntöisesti Kololla.

Samoajaluotsina toimii Santeri Salo (040 5880 658).

Vaeltajat (18-22 v.)

Vaeltajaikäkausi on virallisen partio-ohjelman ikäkausista viimeinen ja se kestää 4-5 vuotta riippuen kunkin vaeltajan omasta elämäntilanteesta. Vaeltaja pyrkii pohtimaan minuuttaan ja omaa suuntaansa, tunnistamaan partion ja sen merkityksen omassa elämässään sekä syventämään taitojaan niin ryhmän jäsenenä kuin sen johtajana. Vaeltajaikäkauden yksi merkittävistä tavoitteista eli rasteista on suorittaa partiojohtajan peruskurssi.

Vaeltajat kokoontuvat noin kerran kuussa erikseen sovitusti.

Vaeltajaluotsina toimii Antti Holkeri (050 4046 826).

Aikuiset (yli 22 v.)

Vaeltajaiän ohittaneet aikuiset partiolaiset toimivat partiotoiminnan mahdollistajina. Mahdollistamisella tarkoitetaan eri ikäkausiryhmien vastaavana johtajana tomimista, partiotapahtumien järjestämistä ja muissa tukitehtävissä kuten esimerkiksi muonituksessa, ensiavussa, logistiikassa, rakentelussa tai viestinnässä toimimista. Pestejä on monia erilaisia ja eri kestoisia!

Aikuisten oma vartio Maahiset kokoontuu erikseen ilmoitettavina ajankohtina. Seuraa ilmoittelua somesta ja lippukunnan tapahtumakalenterista.

Aikuisluotsina toimii Venla Veijalainen (0400 433 621).

Lippukunnan tapahtumat