Partiolippukunta Mellilän Menninkäiset ry

Tervetuloa partioon!

Partiolippukunta Mellilän Menninkäiset ry (MeMe) toimii aktiivisesti Loimaan kaupungin Mellilän kaupunginosassa.

Toimintamme keskiössä ovat yhdessä tekeminen ja uuden oppiminen, retkeily- ja erätaidot sekä ystävyyden rakentaminen niin paikallisesti kuin yli rajojen. Lippukunnastamme osallistutaan aktiivisen viikkotoiminnan lisäksi niin partioretkille ja -leireille, partiotaitokisoihin ja partioparaateihin kuin myös kursseille ja teemapäiviin. Meillä on myös pienimuotoista jokipartiotoimintaa melomisen ja muiden vesiaktiviteettien muodossa. Toiminnassamme voit löytää itsesi myös niin kansallisista suurtapahtumista kuin myös ulkomailta asti!


Oletko kiinnostunut toiminnastamme? Haluaisitko kysyä lisää tai lähteä suoraan mukaan?

Voit olla meihin yhteydessä sähköpostilla osoitteeseen mellilan.menninkaiset93(at)gmail.com tai laittaa viestiä Facebook-sivujemme kautta. Myös Instagram-profiilissamme @mellilanmenninkaiset vastaamme tarvittaessa kysymyksiin.

Jäsenyysasioihin vastaa suoraan jäsenrekisterivastaavamme Venla Veijalainen (0400 433 621). Alavalikoista löydät myös eri ikäkausiryhmien vastuujohtajat yhteystietoineen!


Toimintamme ulottuu vauvasta vaariin - tule mukaan koska tahansa!Perhepartio (0-6 v.)

Perhepartio on alle kouluikäisille lapsille suunnattu partioon tutustuttava partiotoiminnan muoto, johon lapsi voi osallistua oman vanhemman, isovanhemman, kummin tai muun itselleen tutun aikuisen seurassa.

Perhepartioryhmä Oravat kokoontuu keskimäärin kerran kuussa, yleensä kuun ensimmäisenä sunnuntaina ellei toisin ilmoiteta. Seuraa tarkempaa ilmoittelua somesta ja lippukunnan tapahtumakalenterista.

Perhepartio-ohjaajina toimivat Marjo-Riitta Kivistö (040 7550 372) ja Emmi Hongisto.

Sudenpennut (7-9 v.)

Sudenpennut ovat partio-ohjelman ensimmäisellä virallisella ikäkaudella olevia partiolaisia. Ikäkauden kesto on kolme vuotta ja sen aikana opitaan monia hyödyllisiä taitoja kuten yhteistyötä, reilua kaveruutta, perusensiapua, kädentaitoja, retkeilyn perustaitoja sekä itsensä haastamista ja ylittämistä.

Sudenpentulauma Uljaat pantterit kokoontuu tiistaisin klo 17.30-19 pääsääntöisesti Kololla.

Akeloina toimivat Venla Veijalainen (0400 433 621) ja Tero Mäkelä. Apuakeloina toimivat Jenna ja Milja.

Seikkailijat (10-12 v.)

Seikkailijaikäkaudella syvennetään retkeily- ja erätaito-osaamista luonnon tutkimisen ja leikkien kautta. Ikäkauden kesto on noin kaksi vuotta ja siihen sisältyy pieniä johtamistehtävien harjoittelutilanteita kuten leikkien vetämistä muille seikkailijoille ja pienen ryhmän johtamista tilanteen mukaan.

Seikkailijajoukkueet Ankat (nuoremmat seikkailijat) sekä Eräjormat ja Pirkko (vanhemmat seikkailijat) kokoontuvat maanantaisin klo 18-19.30 pääsääntöisesti Kololla.

Sampona toimii Emmi Hongisto. Apusampoina toimivat Jere, Jessika, Vilma ja Tea.

Tarpojat (12-15 v.)

Tarpojaikäkausi kestää noin kolme vuotta ja sen aikana pohditaan omaa itseä ja yhteiskuntaa, toteutetaan luovuutta sekä syvennetään erä- ja retkeilytaitoja entistä itsenäisemmin.

Tarpojavartio Mikko ja Mikon kanat kokoontuu keskiviikkoisin klo 18-19.30 pääsääntöisesti Kololla.

Vastaavana tarpojaluotsina toimii Mikko Miikkulainen (050 3040 014). Lisäksi tarpojaluotseina toimivat Venla Veijalainen (0400 433 621) ja Elina Ali-Simola. Apuluotsina toimii Jere.

Samoajat (15-17 v.)

Samoajaikäkausi kestää kolme vuotta ja sen aikana keskitytään itsensä haastamiseen oppimalla johtajuutta ja ryhmätyöskentelytaitoja sekä laajentamalla omaa toiminta-aluetta jo selkeästi oman lippukunnan ulkopuolelle. Samoajat suorittavat useimmiten ryhmänjohtajakoulutus- eli ROK-kurssin, minkä myötä he toimivat usein jo nuorempien ikäkausiryhmien apujohtajina.

Samoajavartio Kirves kokoontuu torstaisin klo 18-20 pääsääntöisesti Kololla.

Samoajaluotsina toimii Linda Hämäläinen (040 4154 519) ja apuluotsina Siiri.

Vaeltajat (18-22 v.)

Vaeltajaikäkausi on virallisen partio-ohjelman ikäkausista viimeinen ja se kestää 4-5 vuotta riippuen kunkin vaeltajan omasta elämäntilanteesta. Vaeltaja pyrkii pohtimaan minuuttaan ja omaa suuntaansa, tunnistamaan partion ja sen merkityksen omassa elämässään sekä syventämään taitojaan niin ryhmän jäsenenä kuin sen johtajana. Vaeltajaikäkauden yksi merkittävimmistä tavoitteista eli rasteista on suorittaa partiojohtajaperuskoulutus.

Vaeltajat kokoontuvat erikseen sovitusti.

Vaeltajaluotsina toimii Antti Holkeri (050 4046 826).

Aikuiset (22+ v.)

Vaeltajaiän ohittaneet aikuiset partiolaiset toimivat partiotoiminnan mahdollistajina. Mahdollistamisella tarkoitetaan esimerkiksi ikäkausiryhmien johtajana tomimista, partiotapahtumien järjestämistä ja muissa tukitehtävissä kuten muonituksessa, ensiavussa, logistiikassa, rakentelussa tai viestinnässä toimimista. Pestejä on monia erilaisia ja eri kestoisia!

Aikuisena on mahdollista suorittaa partiojohtajaperuskoulutus, mutta myös partiojohtajajatkokoulutus eli Kolmiapila-Gilwell-kurssi, joka syventää peruskoulutuksessa ja sen jälkeen partiojohtajana opittuja tietoja ja taitoja.

Aikuisten oma vartio Maahiset kokoontuu pääsääntöisesti joka kuukauden kolmas torstai. Seuraa tarkempaa ilmoittelua somesta ja lippukunnan tapahtumakalenterista.

Aikuisluotsina toimii Venla Veijalainen (0400 433 621).

Lippukunnan tapahtumat